Tworzenie oprogramowania

Nasze doświadczenie w dziedzinie tworzenia oprogramowania obejmuje zarówno niskopoziomowe oprogramowanie firmware, oprogramowanie embedded, jak i oprogramowanie software dla różnych platform. Do tworzenia aplikacji używamy języków: Python, C, C++, Delphi, PHP, Java, JavaScript, Basic. Oprogramowanie firmware tworzymy w językach: Assembler, C oraz Basic. Usługa tworzenia oprogramowania realizowana jest w ramach odrębnie działającej firmy 7tech.