Układ kontroli pracy destylatora

Wejścia
2 x DS18B20, EMG, 2 X GPI
Wyjścia
2 x przekaźnik, 1 x SSR
Zasilanie
230VAC
Procesor
8 bit, AVR

Zakres wykonanych prac:
Opracowanie schematu, projekt pcb, oprogramowanie firmware, badania, produkcja seryjna