Precyzyjny układ pomiaru temperatury

Zakres pomiarowy
0 … 95oC
Czujnik
DS18B20
Wyjście
Regulacja
Zasilanie
230VAC
Procesor
8 bit, AVR

Zakres wykonanych prac:
Opracowanie schematu, projekt pcb, oprogramowanie firmware, badania, produkcja seryjna