SILTEGRO Sp. z o.o. sp.k.

Raciborska 106a · 47-435 Raszczyce

NIP: 6423114978

Numer rejestrowy GIOŚ: E0021114WBW

Numer konta mBank: 96 1140 2004 0000 3102 6639 8222

Numer konta Bank Pekao S.A.: 50 1240 4357 1111 0010 7060 5946

Sprawy ogólne

Tomasz Czogała

biuro@siltegro.com

+48 601 990 334

Informacje techniczne

Tomasz Wieczorek

info@siltegro.com

+48 723 627 364

Produkcja elektroniki, obróbka CNC

Arkadiusz Przegendza

produkcja@siltegro.com

+48 607 672 234

Księgowość i administracja

Dominika Kowacz

siltegro@siltegro.com

+48 724 385 240

Technologie informatyczne i oprogramowanie

Jacek Mojżesz

jacek.mojzesz@siltegro.com

+48 600 506 763

 

Informacja dla osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych

Niniejszym informujemy, iż Administrator – SILTEGRO sp. z o. o. sp. k. – prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jednocześnie informujemy,iż:

  1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zamówienia/ zlecenia/umowy.
  2. Dane osobowe zostaną udostępnione naszym Podmiotom Przetwarzającym, zwanym również Procesorami, w celu dokonania rozliczeń zrealizowanego zamówienia/zlecenia/umowy.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na następującej podstawie prawnej: art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
  4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia/zlecenia/ umowy. W przypadku, gdy odmawiają Państwo podania Administratorowi swoich danych osobowych, zawarcie umowy i jej realizacja są niemożliwe.
  5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie.
  6. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, wobec obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji dla celów ewentualnej kontroli podatkowej.